01 JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengerusi : Tn. Hj. Mat Nasir B Ishak – Pengetua Cemerlang Timb. Pengerusi : En. Mohd Aseri B Danial – GPK TG 6
Naib Pengerusi : Pn. Inolhayati Bt Ab Rahman – Guru Kokurikulum Setiausaha : Pn. Wan Nur Hafirah Bt Wan Hamzah
AJK : Semua Guru Penasihat Badan Beruniform, Kelab, Sukan & Permainan

Bidang Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2. Merancang dan menyediakan aktiviti tahunan kokurikulum PTE.
3. Mewujudkan dasar-dasar dan peraturan kokurikulum PTE.
4. Memastikan semua program kokurikulum PTE dilaksanakan sepenuhnya.
5. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan ko tahunan.
6. Menyelaras dan memberi markah kokurikulum kepada semua pelajar PTE.
7. Menyimpan semua rekod kokurikulum PTE.
8. Merancang dan menyediakan anggaran bajet kokurikulum PTE berpandukan aktiviti tahunan.

02 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM : ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

Setiausaha : En. Rosli B Kahar
Pen. Setiausaha : Pn. Aznita Bt Mohamad AJK :

1. En. Hiyatulkibri B Yaacob
2. Pn. Hasnizom Bt Hassan
3. Pn. Norhayati Bt Remli
4. Pn Inolhayati Bt Ab Rahman
5. Pn. Rahilah Bt Mahmud
6. Pn. Liza Suzana Bt Osman
7. Pn. Fazma Bt Abdullah

8. Pn. Norsarwani Bt Che Harun
9. Pn. Zainon Bt Che Mud
10. Pn. Rohaya Bt Che Hamid
11. En. Zamri B Mat Zain
12. En. Adnan Bin Ahmad
13. Pn. Roslaili Bt Mohd Said
14. Pn. Zaida Azwani Bt Zakaria

Bidang Tugas :
1. Membimbing pelajar membentuk jawatankuasa badan beruniform.
2. Menasihati pelajar dalam menyediakan aktiviti tahunan badan beruniform.
3. Memastikan pelajar membuat mesyuarat badan beruniform dan menyediakan minit mesyuarat.
4. Memantau pelaksanaan dan kehadiran pelajar bagi setiap aktiviti badan beruniform.
5. Memastikan semua pelajar diberi markah dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
6. Membuat laporan dan mencadangkan penambahbaikan bagi setiap aktiviti yang ekskavasi dilaksanakan..

03 PENGURUSAN KELAB / PERSATUAN AKADEMIK

Guru Penasihat : Pn. Norhayati Bt Remli
: Pn. Aznita Bt Mohamad – Audio Visual
: Pn. Zaida Azwani Bt Zakaria
: En. Hiyatulkibri Bin Yaacob – Alam Sekitar
: Pn. Zainon Bt Che Mud
: Pn. Liza Suzana Bt Osman – Bahasa & Kesusasteraan
: Pn. Norsarwani Bt Che Harun
: Pn. Rosli B Kahar – Kesenian & Kebudayaan
: Pn. Rohaya Bt Che Hamid
: Pn. Hasnizom Bt Hassan – Sejarah & Patriotisme

: En. Adnan B Ahmad – Persatuan Tingkatan Enam
: Pn. Fazma Bt Abdullah
: En. Zamri B Mat Zin
: Pn. Roslaili Bt Mohd Said

Bidang Tugas :
1. Membimbing pelajar membentuk jawatankuasa kelab / persatuan.
2. Menasihati pelajar dalam menyediakan aktiviti tahunan kelab / persatuan.
3. Memastikan pelajar membuat mesyuarat kelab / persatuan dan menyediakan minit mesyuarat.
4. Memantau pelaksanaan dan kehadiran pelajar bagi setiap aktiviti kelab / persatuan.
5. Memastikan semua pelajar diberi markah dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
6. Membuat laporan dan mencadangkan penambahbaikan bagi setiap aktiviti yang yang dilaksanakan.

04 SUKAN DAN PERMAINAN

Futsal/Bola Sepak : En. Hiyatulkibri B Yaakub
: En. Mohd Aseri Bin Danial
: En. Rosli Bin Kahar

Bola Tampar : Pn. Hasnizom Bt Hassan
: En. Zamri Bin Mat Zin
: Pn. Norhayati Bt Remli

Bola Jaring : Pn. Fazma Bt Abdullah
: Pn. Zainon Bt Che Mud
: Pn. Rahilah Bt Mahmud

Badminton : Pn. Liza Suzana Bt Osman
: Pn. Norsarwani Bt Che Harun
: Pn. Rohaya Bt Che Hamid
: Pn. Zaida Azwani Bt Zakaria

Bidang Tugas :
1. Membimbing pelajar membentuk jawatankuasa sukan dan permainan.
2. Menasihati pelajar dalam menyediakan aktiviti tahunan sukan dan permainan.
3. Memastikan pelajar membuat mesyuarat sukan dan permainan dan menyediakan minit mesyuarat.
4. Memantau pelaksanaan dan kehadiran pelajar bagi setiap aktiviti sukan dan permainan.
5. Memastikan semua pelajar diberi markah dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
6. Membuat laporan dan mencadangkan penambahbaikan bagi setiap aktiviti yang yang dilaksanakan.

05 JAWATANKUASA PENILAIAN MARKAH KOKURIKULUM

Pengerusi : Tn. Hj. Mat Nasir B Ishak – Pengetua Cemerlang Timb. Pengerusi : En. Mohd Aseri B Danial – GPK T 6
Naib Pengerusi : Pn. Inolhayati Bt Ab. Rahman – Guru Ko PTE Setiausaha : Pn. Wan Nur Hafirah Bt Wan Hamzah
AJK : Pengurus Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan & Permainan

Bidang Tugas :
1. Memastikan semua pelajar PTE mempunyai kad kokurikulum.
2. Merancang cara pemberian dan pemarkahan setiap aktiviti kokurikulum.
3. Bertanggungjawab membuat pelaporan markah kokurikulum kepada guru kokurikulum PTE.
4. Menyimpan maklumat dan data pemarkahan kokurikulum PTE.