UNIT KURIKULUM PPU 2019

guru ppu

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM PPU

01 JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Naib Pengerusi I : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua (P. Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi II : En. Nor Asharuddin B Yusoff (P. Kanan HEM)
Naib Pengerusi III : En. Noor Hisham B Muhamad (P. Kanan KO)
Ketua Unit : En. Zamri B Mat Zin (Ketua Unit Kurikulum)
AJK : Pn. Hasnizom Bt Hassan (KJ Sejarah)
: Pn. Rohaya Bt Che Hamid (KJ Pengajian Am)
: Pn. Liza Suzana Bt Osman (KJ Bahasa Melayu )
: En. Hiyatulkibri B Yaacob (KJ Geografi)
: En. Che Kamal B Che Mohamed (KJ Ekonomi)
: Pn. Zainon Bt Che Mud (KJ Kesusasteraan Melayu)
: En. Mohd Aseri B Daniel (KJ Seni Visual)
: Pn. Aznita Bt Mohamad (KJ MUET)
: En. Rosli B Kahar (Ketua Unit Penilaian & Pentaksiran)
: Pn. Rahilah Bt Mahmud (SU Peningkatan Akademik)
: Pn. Haizan Bt Hassan (SU Pusat Sumber PPU)
: Semua Guru Ting 6

02 JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Setiausaha : Pn. Rahilah Bt Mahmud
AJK : En. Zamri B Mat Zin (Kewangan & Kehadiran)

03 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Setiausaha : Pn. Hasnizom Bt Hassan
AJK : Pn. Zaida Azwani Bt Zakaria

04 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER PPU

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Setiausaha : Pn. Haizan Bt Hassan
AJK : Pn. Hasnizom Bt Hassan

05 JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK KHAS

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
AJK : En. Mohd Aseri B Danial (Bilik Seni)
: Pn. Hasnizom Bt Hassan (Bilik Pengurusan PPU)

05 JAWATANKUASA DOKUMENTASI & PELAPORAN

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Setiausaha : Pn. Zaida Azwani Bt Zakaria

06 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN PPU

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Setiausaha : Pn. Hasnizom Bt Hassan
AJK : En. Zamri Bin Mat Zin-Ketua Unit Kurikulum
: En. Mohd Aseri Bin Danial-Ketua Unit HEM PPU
: Pn. Inolhayati Bt Ab Rahman-Ketua Unit Ko Kurikulum
: En. Rosli Bin Kahar-Ketua Unit Penilaian & Pentaksiran
: Pn. Rahilah Mahmud-SU Peningkatan Akademik

07 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Ketua Unit /SU STPM : En. Rosli B Kahar
SU MUET : Pn. Aznita Bt Mohamad
SU Pep. Dalaman : En. Hiyatulkibri B Yaacob
SU Kerja Kursus : Pn. Rohaya Bt Che Hamid

08 JAWATANKUASA KERJA KURSUS & PENYELIDIKAN

Pengerusi : Tn. Hj Ab. Halim B Che Hassan (Pengetua)
Timb Pengerusi : En. Che Kamal B Che Mohamed (GPK TG 6)
Ketua Unit : Pn. Rohaya Bt Che Hamid
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran