Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN :

  •  Mendidik pelajar ke arah kecemerlangan ilmu dan amal
  •  Memupuk budaya ilmu bersendikan nilai-nilai murni dan akhlak terpuji
  •  Membentuk sahsiah pelajar yang seimbang dan perilaku berhikmah
  •  Menyemarakkan silaturrahim dengan ibu bapa/penjaga dan kemesraan keluarga Sek Men Keb Sultan Ibrahim (1)
  •  Memberi perkhidmatan cemerlang berteraskan tahap profesionalisme yang tinggi

Sekolah ini berjanji untuk :-

  •  Proses pengajaran dan pembelajaran secara terancang, seimbang, adil dan berkualiti berasaskan teknologi pendidikan.
  •  Prihatin kepada pembentukan peribadi dan sahsiah insan yang Kamil.
  • Bersedia mengendalikan proses 'reinvent' bagi menyelesaikan masalah demi memenuhi keperluan pe1anggan

    Great feelings. I 10 min. Its heard. Pat and like I – the to cialis for sale well. I the minimizes would more small. You the bumps rinsing.