PENAFIAN

PENAFIAN

Bahan yang disediakan di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan dan / atau dipercayai untuk sebarang tujuan lain.

Dalam laman web ini, anda boleh mengakses dan pautan ke laman pihak ketiga yang bebas yang boleh menampilkan maklumat yang menarik minat anda. Admin Website SMKSIS tidak mempunyai kawalan ke atas hal perkara, kandungan dan / atau ketersediaan atau sebaliknya laman-laman tersebut dan oleh itu, Admin Website SMKSIS tidak akan bertanggungjawab apa-apa berkenaan dengan laman web tersebut.
Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermaksud suatu syor terhadap pandangan yang dinyatakan oleh SMKSIS

Sila maklumkan kepada kami jika anda menganggap mana-mana pautan pihak ketiga tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. LMM mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan pautan-pautan tersebut jika LMM percaya ia tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan.

Melainkan dinyatakan dengan jelas, semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah milik SMKSIS dan hak cipta SMKSIS.EDU.MY, tanpa mengira sama ada simbol hak cipta dan / atau pernyataan..