Ahli Jawatankuasa kurikulum 2018

PENGURUSAN KURIKULUM

MAJLIS KURIKULUM

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Wee Lee Chin
Pen. Setiausaha : Pn. Noraini Bt Haron
Setiausaha KBAT : En. Mohd Hanafiah B Noor@Mat Noor
Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Hajar Bt Hj Arshad – GK Bahasa
: En. Khairun Anuar b. Ten Awang – GK Sains Matematik
: En. Mohd Rapi B Ab. Rashid – GK Tek & Vok
: En. Kamaruzaman B Awang – GK Sains Sosial
: Pn. Almi Hidayah Bt. Halim – GBK
: En. Mohd Azahidi B Jaafar – SU EMIS
: En. Abdul Aziz B Yaacob – SU Jadual Waktu
: Pn. Wan Haryati Bt Wan Hashim – SU Peperiksaan
: Pn. Nik Nur Azlin Bt Annuar – SU SPBT
: En. Shaifur Azura B Suhaimi – SU Headcount / SAPS
: Pn. Siti Suryani Bt Shahalun – SU PBS
: Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah – SU KRK
: Pn. Rapidah Bt Arifin – Penyelaras PSS (GPMS)
: Pn. Rohaida Md. Daud – KP Bahasa Melayu
: Pn. Alini Khariati Bt Ramli – KP Bahasa Inggeris
: En. Roslan B Abdullah – KP Bahasa Arab
: Cik.Chuah Huey Ching – KP Bahasa Cina
: En. Mohd Sabri B Mohamad – KP Kesusasteraan Melayu
: En. Mohd Zahari B Ismail – KP Matematik
: Pn. Che Rohana Bt Musa – KP Matematik Tambahan
: Pn. Asiah Bt Awang – KP Kimia
: Pn. Norsuziman Bt Husin – KP Biologi
: Pn. Normal Bt Che Yusoff – KP Fizik
: Pn. Shalini Anis Bt Shaari – KP Sains
: Pn. Nor Aida Bt Mohamed Zain – KP Pendidikan Islam
: En. Selemah Bt Hamat – KP Pendidikan Moral
: Pn. Roihan Bt Abdul Rahim – KP Sejarah
: En. Marzaidin B Yaacob – KP Geografi
: Pn. Norhayati Bt Ab Rahman – KP PSK
: En. Zawawi B Yusof – KP PJK
: En. Arli Hamdi B Ab Hamid – KP Pend.Seni Visual
: Pn. Norlida Bt Ibrahim – KP Prinsip Akaun
: Pn. Suhaini Bt Mat Tahir – KP Perniagaan
: En. W Mohd Ridzuan Bin W Yaakub – KP ASK / Sains Komputer
: Pn. Suhida Idani Bt Mohamad – KP Kemahiran Hidup / RBT

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO

JABATAN BAHASA

Guru Kanan : Pn. Siti Hajar Bt Hj. Arshad
Setiausaha Jabatan : Pn. Owee Chu Lian

Mata Pelajaran Bawah Kawalan 1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab
4. Bahasa Cina
5. Kesusasteraan Melayu

PANITIA BAHASA MELAYU
Ketua Panitia : Pn. Rohaida Bt Md Daud
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Wan Haryati Bt Wan Hashim
Setiausaha : Pn. Nor Asmah Bt Ab Rahman
AJK : Semua Guru Bahasa Melayu

PANITIA BAHASA INGGERIS
Ketua Panitia : Pn. Alini Khariati Bt. Ramli
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Azimah Bt Ismail
Setiausaha : Pn. Nur Izyani Bt. Ahmad
AJK : Semua Guru Bahasa Inggeris

PANITIA BAHASA ARAB
Ketua Panitia : En. Roslan B Abdullah
KPMP (Ting 1 a?? 3) : En. Roslan B Abdullah

PANITIA BAHASA CINA
Ketua Panitia : Cik Chuah Huey Ching
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Cik Chuah Huey Ching

PANITIA KESUSASTERAAN MELAYU
Ketua Panitia : En. Mohd Sabri B Mohamad

JABATAN SAINS SOSIAL

Guru Kanan : En. Kamaruzaman B Awang
Setiausaha : Pn. Hasnah Bt Ahmad

Mata Pelajaran Bawah Kawalan 1. Sejarah
2. Pendidikan Agama Islam
3. Geografi
4. Pendidikan Seni
5. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
6. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
7. Pendidikan Moral

PANITIA SEJARAH
Ketua Panitia : Pn. Roihan Bt Abdul Rahim
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Saedah Bt Mohd Idris
Setiausaha : Pn. Nik Ramlah Bt Nik Yusoff
AJK : Semua Guru Sejarah

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
Ketua Panitia : Pn. Nor Aida Bt Mohamed Zain
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Fadzilah Bt Yamin
Setiausaha : Pn. Noor Asiah Bt Mohd Nor
AJK : Semua Guru Pendidikan Islam

PANITIA GEOGRAFI
Ketua Panitia : En.Marzaidin B Yaacob
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Hasnah Bt Amad
Setiausaha : En. Azman B Sulaiman
AJK : Semua Guru Geografi

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
Ketua Panitia : En. Arli Hamdi B Ab Hamid
Setiausaha : En. Hashim B Seman
AJK : Semua Guru Pendidikan Seni Visual

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
Ketua Panitia : En. Zawawi B Yusof
Setiausaha : YM Engku Alwi B Engku Ngah
AJK : Semua Guru Pendidikan Jasmani &
Kesihatan

PANITIA SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
Ketua Panitia : Pn. Nor Hayati Bt Ab Rahman
Setiausaha : En. Abdullah Fahmi B Mahmood
AJK : Semua Guru PSK

PANITIA PENDIDIKAN MORAL
Ketua Panitia : Pn. Selemah Bt Hamat

JABATAN SAINS DAN MATEMATIK

Guru Kanan : En. Khairun Anuar B Ten Awang
Setiausaha Jabatan : Pn. Siti Suryani Bt Shahalun
Mata Pelajaran Bawah Kawalan 1. Sains
2. Matematik
3. Biologi
4. Kimia
5. Fizik
6. Matematik Tambahan

PANITIA SAINS
Ketua Panitia : Pn. Shalini Anis Bt Shaari
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah
Setiausaha : Pn. Hasniza Bt Md. Radzi
AJK : Semua Guru Sains

PANITIA MATEMATIK
Ketua Panitia : En. Mohd. Zahari B Ismail
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Aznora Bt Mohamad
Setiausaha : Pn. Nik Nur Azlin Bt Nik Annuar
AJK : Semua Guru Matematik

PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN
Ketua Panitia : Pn. Che Rohana Bt Musa
Setiausaha : Pn. Zuraida Bt Zahari
AJK : Semua Guru Matematik Tambahan

PANITIA BIOLOGI
Ketua Panitia : Pn. Norsuziman Bt Husin
Setiausaha : Pn. Zuraina Bt Zainuddin
AJK : Semua Guru Biologi

PANITIA KIMIA
Ketua Panitia : Pn. Asiah Bt Awang
Setiausaha : Pn. Masliana Bt Husin
AJK : Semua Guru Kimia

PANITIA FIZIK
Ketua Panitia : Pn. Normal Bt Che Yusoff
Setiausaha : En. Mohd Tarmizi B Mohd Nor
AJK : Semua Guru Fizik

JABATAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Guru Kanan : En. Mohd Rapi B Ab. Rashid. Noor Az Setiausaha Jabatan : Pn.Suhaini Bt Mat Tahir
Mata Pelajaran Bawah Kawalan 1. Kemahiran Hidup Bersepadu
2. Perdagangan
3. Prinsip Akaun
4. ASK / Sains Komputer

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU/ REKA BENTUK TEKNOLOGI (RBT)
Ketua Panitia : Pn. Suhida Idani Bt Mohamad
KPMP (Ting 1 a?? 3) : Pn. Suhida Idani Bt Mohamad
Setiausaha : Pn. Mek Suriani Bt Zakaria
AJK : Semua Guru Kemahiran Hidup

PANITIA ASAS SAINS KOMPUTER / SAINS KOMPUTER
Ketua Panitia : En. Wan Mohd Ridzuan B Wan Yaakub
Setiausaha : YM Engku Alwi B Engku Ngah
AJK : Semua Guru Asas Sains Komputer

PANITIA PRINSIP AKAUN
Ketua Panitia : Pn. Norlida Bt Ibrahim
Setiausaha : En. Marzuki B Mohd Nor
AJK : Semua Guru Prinsip Akaun

PANITIA PERNIAGAAN
Ketua Panitia : Pn.Suhaini Bt Mat Tahir

02 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham Muhamad – PK KO
Setiausaha I : Pn. Wan Haryati Bt Wan Hashim
Setiausaha II : En. Shaifur Azura B Suhaimi
Pen. Setiausaha : Pn. Wan Hamizan Bt Wan Ismail @ W Mohammad

A. PEPERIKSAAN DALAMAN

Setiausaha : Pn. Fadzilah Bt Yamin
Pen. Setiausaha : Pn. Raihan Bt Saari
AJK Tingkatan 1 : Cik Chuah Huey Ching
AJK Tingkatan 2 : En. Muhd Afiq B. Abdullah
AJK Tingkatan 3 : Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah
AJK Tingkatan 4 : En. Mohd Tajuddin B Hj Daud
AJK Tingkatan 5 : En. Faroerzy B Daud

B. PEPERIKSAAN AWAM

SPM

Setiausaha : Pn. Zuraina Bt. Zainuddin
Pen. Setiausaha : En. Mohd Tarmizi B Mohd Nor
AJK: : En. Yusuff B. Mat Hassan

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Setiausaha : Pn. Rosnida Bt Che Haron
Pen.Setiausaha : Pn. Rosnani Bt Othman
AJK : Cik Chuah Huey Ching
: Pn. Azilawati Bt Zakaria
: Pn. Hasnah Bt Ahmad

C. PEPERIKSAAN KPM/JPN/PKPSM/MARA

Setiausaha : En. Mohd. Zahari B Ismail (BM Julai)
AJK : En. Zamri B Mat Zain (PKPSM)
: En. Ismail B Jaafar (KPM)

D. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SPM

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Zuraina Bt Zainuddin
Pen. Setiausaha I : Pn. Suhaini Bt. Mat Tahir
AJK : Pn. Siti Hajar Bt Hj Arshad – GK Bahasa
: En. Khairun Anuar b. Ten Awang – GK Sains & Mat
: En. Mohd Rapi B Ab. Rashid – GK Tek & Vok
: En. Kamaruzaman B Awang – GK Sains Sosial : Pn. Norlida Ibrahim (KP Perakaunan)
: Pn. Selemah Bt. Hamat (KP Pend Moral)
: Pn. Alini Khariati Bt. Ramli (KP Bhs. Inggeris)
: Pn. Rohaida Bt. Mat Daud (KP Bhs. Melayu)
: En. Arli Hamdi Bin Daud (KP Pen. Seni Visual)
: Cik Chuah Huey Ching (KP Bhs. Cina)
: En. Ismail Bin Jaafar

E. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Siti Suryani Bt Shahalun
Pen. Setiausaha I : Pn. Kamisah Bt Harun
Pen. Setiausaha II : En. Wan Mohd Ridzuan B Wan Yaakub
AJK 4P : Pn. Siti Hajar Bt Hj. Arshad (GKB/Pementoran)
: En. Khairun Anuar B Ten Awang (GKSM/ Pengesanan)
: En. Kamaruzaman B Awang (GKSS/Penyelarasan)
: En. Mohd Rapi B Ab Rashid (GKTV/Pemantauan)
AJK : Pn. Almi Hidayah Bt Halim (Psikometrik)
: Pn. Hasniza Md. Radzi (PBS)
: Pn. Norsuziman Bt Husain (PAJSK)
: En. Zawawi B Yusof (SEGAK)
: Semua Ketua Panitia

F JAWATANKUASA HEADCOUNT/ SAPS

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham Muhamad – PK KO
Setiausaha : En. Shaifur Azura B Suhaimi
Pen. Setiausaha : Pn. Aizati Azlin Bt. Khairul Anwar
AJK Tingkatan 1 : Cik Chuah Hoey Ching
Tingkatan 2 : En. Muhd Afiq B Abdullah
Tingkatan 3 : Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah
Tingkatan 4 : En. Mohd Tajudin B Hj Daud
Tingkatan 5 : En. Faroerzy B Daud

03 JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK PT3

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Penyelaras : Pn. Siti Hajar Bt Hj. Arshad – GK Bahasa
Setiausaha : Pn. Fadzilah Bt. Yamin (KT Stayback/ Malam)
Pen. Setiausaha I : Pn. Rosnida Bt Che Haron (Pep Awam)
Pen. Setiausaha II : En. Suhida Idani Bt Mohamad (KT Jumaat)
Kaunselor : Pn. Syahrina Bt Ramly
AJK : Semua Guru Kanan
: Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah (SU KRK)
Pemantau Kehadiran : Pn. Siti Hajar Bt Hj. Arshad – GK Bahasa
: En. Azhar B Ibrahim

04 JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK SPM

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Penyelaras (Sains) : En. Khairun Anuar B Ten Awang – GK Sains Math
Penyelaras (Sastera) : Pn. Siti Hajar Bt Hj. Arshad – GK Bahasa
Setiausaha : Pn. Che Rohana Bt Musa
Pen.Setiausaha I : En. Mohd Zahari B Ismail (KT Malam)
Pen. Setiausaha II : Pn. Nik Nur Azlin Bt Nik Annuar (KT Jumaat)
Kaunselor : Cik Syazwanie Bt Mohamed
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Mata Pelajaran Tingkatan 4 dan 5
Pemantauan Kehadiran : En. Kamaruzaman B Awang
: En. Iskandar B Md. Nasir
: En. Azman B. Sulaiman

05 JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK KELAS BUKAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : En. Mohd Zain B Awang
AJK : Pn. Anida Bt Rashid @ Yaakub
: Pn. Mazura Bt Ismail
: En. Mohd Zawari B Mat Junuh
: En. Yusoff B. Mat Hassan
Kaunselor : En. Ismail B Jaafar

06 JAWATANKUASA ISIHAN KELAS

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Aizati Azlin Bt Khairul Anwar
Pen Setiausaha : Pn. Nik Ramlah Bt Nik Yusoff
AJK (KRK) : Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah
Penyelaras Tingkatan 1 : Pn. Siti Suryani Bt Shahalun
: Pn. Azimah Bt Ismail
Penyelaras Tingkatan 2 : Pn. Rosnani Bt Othman
: Pn. Noor Aida Bt Masoud
Penyelaras Tingkatan 3 : Pn. Azilawati Bt Zakaria
: Pn. Raihan Bt Saari
Penyelaras Tingkatan 4 : En. Shaifur Azura B Suhaimi
: Pn. Anida Bt Rashid @ Yaakub
Penyelaras Tingkatan 5 : Pn. Siti Salmiyah Bt Ibrahim
: Pn. Rosmawati Bt Senik

07 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATAN KUASA INDUK

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua – A?A?PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff -A? PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Naib Pengerusi III : En. Che Kamal B Che Mohamed – GPK TG.6
Setiausaha I/GPMS : Pn. Rapidah Bt. Arifin
Setiausaha II : Pn. Selemah Bt Hamat
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Ketua-ketua Unit PSS
: Penyelaras ICT

A. Unit Perpustakaan dan S-LIB
1. Pn. Nor Dalila Bt Azmi (K)
2. Pn. Hasnah Bt Ahmad
4. Pn. Wan Rohsini Bt. Wan Abdullah
6. Cik Chuah Huey Ching

B Unit APD
1. Pn. Che Surina Bt Munir (K)
2. Pn. Rosmawati Bt Senik
3. En. Mohd Fadzwan B Mohd Zainun

C Unit BBM
1. Pn. Noor Asiah Bt Md Noor (K)
2. En. Arli Hamdi B Ab Hamid

D Unit NILAM
1. Pn. Siti Hajar Bt Hj Arshad-Penyelaras NILAM (GK Bahasa)
2. Pn. Rohaida Bt Md Daud(KP Bahasa Melayu)
3. Pn. Alini Khariati Bt Ramli (KP Bahasa Inggeris)
4. En. Mohd Sabri B Mohamad (KP Kesusasteraan Melayu)

Data iNILAM :
1. Pn. Nor Aida Bt Masoud (Ketua Menengah Rendah)
2. Pn. Nor Asmah Bt Ab.Rahman
3. Pn. Aizati Azlin Bt Khairul Anwar (Ketua Menengah Atas)
4. Pn. Izyani Bt Ahmad

08 JAWATANKUASA PENJADUALAN / JADUAL GANTI

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha I : En. Abdul Aziz B Yaacob
Setiausaha II : En. Mohd. Azahidi B Jaafar
AJK : Semua Guru Kanan
: En. Marzaidin B Yaacob

09 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Penyelaras : Pn. Siti Hajar Bt Hj Arshad – GK Bahasa
Setiausaha I : Pn. Rohaida Bt Md Daud
Setiausaha II : Pn. Alini Khariati Bt. Ramli
AJK : Semua Guru BM & BI

10 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN ICT / MAKMAL ICT

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Suhaini Bt Mat Tahir
Pen Setiausaha : En. Wan Mohd Ridzuan B Wan Yaakub
AJK : En. Hiyatulkibri B Yaacob
: En. Roslan B Abdullah
: En. Mohd. Azahidi B Jaafar
: Pn. Aznora Bt Mohamed
: En. Zahariman B Yahya
: YM Engku Alwi B Engku Ngah
: Semua Ketua Panitia

11 JAWATANKUASA KELAS RANCANGAN KHAS (KRK)

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham b Muhamad – PK KO
Penyelaras : Pn. Siti Hajar Bt Hj Arshad – GKB
Setiausaha : Pn. Wan Hasliza Binti Abdullah
Pen Setiausaha : Pn. Nik Ramlah Bt Nik Yusoff
AJK : Pn. Wan Hamizan Bt Wan Ismail
: En. Roslan B Abdullah

12 JAWATANKUASA AUDIT PROGRAM R & D KURIKULUM

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Noraini Bt Haron
Pen Setiausaha : Pn. Masliana bt. Husain
AJK : Semua Guru Kanan
: Guru Bimbingan & Kaunseling

13. JAWATANKUASA KELAS ABAD 21

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah
AJK : Guru Tingkatan Kelas KRK dan Guru Mata Pelajaran
Kelas Berkenaan

14. JAWATANKUASA KBAT KURIKULUM
Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : En. Mohd Hanafiah B Noor @ Mat Noor
AJK : Semua SU Jabatan
: Semua Ketua Panitia
: Pn. Syahrina Bt Ramly –

15. JAWATANKUASA PENCERAPAN DAN SKPMG2
Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : En. Wan Mohd Ridzuan B Wan Yaakub
Pen. Setiausaha : Pn. Wee Lee Chin
AJK (Pemantauan) : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia

16 JAWATANKUASA STEM

Pengerusi : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan – Pengetua
Timb Pengerusi : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadia Lua – PK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : En. Nor Asharuddin B Yusoff – PK HEM
Naib Pengerusi II : En. Mohd Noor Hisham B Muhamad – PK KO
Setiausaha : Pn. Syalini Anis Bt Rameli @ Shaari (KP Sains)
Pen Setiausaha : Pn. Wan Hasliza Bt Abdullah
AJK : En. Mohd Zahari B Ismail (KP Matematik)
: En. Wan Mohd Ridzuan B Wan Yaakub (KP ASK / SK)
: Pn. Suhida Idani Bt Mohamad (KP KH / RBT)