Profil Pengerusi PIBG

Pengerusi Eksekutif A?Rahim & Co ,A?YB. A?Senator Tan Sri A?DatoA?'Abdul Rahim bin Abdul Rahman.

Rahim & Co telahA?ditubuhkan pada tahun 1976 denganA?satu tujuanA?dalam fikiran;A?untukA?mengintegrasikan dengan cekapA?di bawahA?satu bumbungA?pelbagai perkhidmatan:
penilaian hartanah
penyelidikanA?& penasihat
Agensi Hartanah
Pengurusan Harta dan Kemudahan
pengurusan projek
perundinganA?pelaburan.
DariA?ituA?permulaan dari pemilikan A? tunggalA?dengan kakitangan A?awal A?daripada 1 kepada 3 orang A?Rahim & CoA?telahA?berkembang menjadiA?salahA?satu A?firma terbesar di A?Malaysia dalam A?perundinganA?firma estetA?denganA?kakitanganA?semasaA?lebih daripada 300,A?17A?pejabatA?di seluruh negaraA?danA?lebih daripada 200A?pejabatA?gabunganA?diA?seluruh dunia A?sebagai perundingA?hartanahA?antarabangsa.

Rahim &A?CoA?berdaftar denganA?LembagaA?Penilai,A?Pentaksir dan EjenA?HartaA?TanahA?danA?KementerianA?Kewangan.A?Kami adalah salah satuA?perundinganA?firmaA?hartanahA?pertamaA?diA?Malaysia yang dianugerahkanA?denganA?kualitiA?sistem pengurusanA?pentauliahan ISO9001:2000A?olehA?JAS-ANZ, PertubuhanPiawaianA?Akreditasi Antarabangsa Australia .A?IniA?membuktikanA?keupayaanA?Rahim &A?Co untukA?menyediakanA?perkhidmatan profesionalA?yang berkualiti A?dan luarbiasaA?yangA?menggabungkanA?piawaian antarabangsa dan tempatan.


 

online cialis