k22 [Selamat kembali ke sekolah kepada pelajar-pelajar Tingkatan Dua hingga Lima dan Selamat Datang kepada pelajar-pelajar Tingkatan Satu.]

k22