PROGRAM TEMU MESRA PUTERA PUTERI TINGKATAN 4

Program Temu Mesra Putera Puteri tingkatan 4 merupakan program atau aktiviti rasmi dalam kalendar Unit Bimbing Kaunseling. Ia adalah bertujuan untuk memberi penddahan mata pelajaran dan kerjaya kepada para pelajar.

Objektif Program

1. Menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah dan dapat mengeratkan interaksi antara guru dan pelajar.
2. Merealisasikan cita-cita sekolah dan harapan negara.
3. Pendedahan kepada pelajarA? tentang pakej mata pelajaran dan kegiatan kokurikulum.
4. Mengetahui danmematuhi tatacara disiplin sekolah yang telah ditetapkan.

Sasaran Program
Semua Pelajar Tingkatan 4 SMK. Sultan Ibrahim (1), Pasir Mas, Kelantan.