Pengagihan Bantuan Zakat

Pengagihan Bantuan Zakat kepada
Pelajar-pelajar Asnaf SMKSIS
7 – 9 Mei 2021
Terima kasih kepada penyumbang :
Bank Rakyat Pasir Mas
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Guru- guru dan kakitangan SMKSIS
Alumni SMKSIS
MPSM Pasir Mas
Kredit Unit Kebajikan Pelajar SMKSIS