MAJLIS PENYAMPAIAN BAUCAR BUKU 1 MALAYSIA SMKSI(1) 2014

TARIKH : 6 MAC 2014 A?(KHAMIS)

TEMPAT : DEWAN BESAR SULTAN IBRAHIM, SMKSI(1).

MASA : 2.00 PETANG

PERASMIAN OLEH : DATO HAJI HANAFI B MAMAT, KETUA UMNO BAHAGIAN PASIR MAS.

PENGLIBATAN : SEMUA PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS A?SEKOLAH-SEKOLAH SEKITAR PASIR MAS.

BAUCAR BUKU 1MALAYSIA (BB1M)

1. A? A? A?PENGENALAN
Tujuan garis panduan ini adalah untuk menerangkan tentang proses pencetakan, penerimaan dan pembayaran baucar RM250 seperti yang telah diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan semasa Pembentangan Belanjawan 2014 pada 7 Oktober 2013 di Parlimen. Kerajaan mencadangkan peruntukan sebanyak RM260 juta diberi bagi melaksanakan inisiatif pemberian buku baucar berjumlah RM250. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada 1.3 juta orang pelajar.
2. A? A? A?OBJEKTIF
Inisiatif ini dirangka untuk meringankan beban perbelanjaan pembelian buku pengajian. Selain daripada itu, inisiatif ini dijangka dapat memupuk minat membaca di kalangan rakyat Malaysia.
3. A? A? A?KRITERIA KELAYAKAN
Pelajar yang layak menerima bantuan Baucar Buku 1Malaysia (BB1M) adalah terdiri daripada:
a) A? A? A?Warganegara Malaysia;
b) A? A? A?Lepasan SPM atau setaraf dengannya yang sedang melanjutkan pengajian di pusat matrikulasi/ tingkatan 6/ Politeknik/ institusi pengajian tinggi dalam bidang diploma, diploma lanjutan, ijazah, sarjana dan doktor falsafah;
c) A? A? A?Sedang melanjutkan pengajian dan status aktif di pusat matrikulasi/ tingkatan 6/ institusi pengajian tinggi pada Januari 2014;
d) A? A? A?Pelajar yang sedang melanjutkan pengajian secara sepenuh masa dan separa masa;
e) A? A? A?Pelajar yang sedang mengikuti pengajian di bawah program kerjasama dan mendaftar di bawah anak syarikat IPT berkenaan;
f) A? A? A? Menuntut di institusi pengajian di bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi atau diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia;
g) A? A? A?Pelajar di Institusi Pendidikan Guru (IPG) di bawah program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) tidak layak menerima baucar ini kerana telah diberi elaun buku sebanyak RM600; dan
h) A? A? A?Pelajar yang sedang mengikuti bidang Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) tidak layak menerima bantuan ini kerana pelatih KPLI adalah pelatih pra-perkhidmatan (telah diberi elaun).
4. A? A? A?TEMPOH PELAKSANAAN
Inisiatif ini adalah secara one-off bagi sesi bermula 2014 sahaja. Baucar ini sah diguna pakai selama 3 bulan sahaja iaitu 1 Januari sehingga 31 Mac 2014
5. A? A? A?KADAR BB1M
Setiap pelajar yang layak menerima baucar buku berjumlah RM250 berupa baucar RM50 sebanyak 5 keping.
6. A? A? A?TATACARA PENGGUNAAN BAUCAR
a) A? A? A?Baucer akan dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) dan seterusnya mengedarkan kepada semua agensi/institusi;
b) A? A? A?Baucer ini adalah untuk pembelian buku – buku akademik, jurnal, majalah ilmiah dan peralatan pembelajaran berdasarkan keperluan IPT masing-masing;
c) A? A? A?Pelajar boleh menggunakan baucar ini di mana-mana kedai buku yang menyertai pelaksanaan inisiatif ini. Pelajar perlulah mengisi nama dan kad pengenalan di baucar tersebut. Pelajar perlu menunjukkan kad pengenalan ketika menggunakan baucar ini;
d) A? A? A?Sekiranya amaun pembelian adalah kurang daripada RM250, pelajar dibenarkan membeli peralatan pembelajaran seperti buku catatan dan alat tulis.Baki baucar yang tidak habis digunakan dianggap luput dan tidak boleh dituntut;
e) A? A? A?Jika amaun yang dibeli melebihi RM250, pelajar perlu membayar sendiri dan tidak boleh membuat tuntutan tambahan kepada Kerajaan;
f) A? A? A? Baucar buku yang diterima tidak boleh ditukarkan dalam bentuk wang tunai;
g) A? A? A?Tempoh sah laku baucar adalah selama 3 bulan sahaja;
h) A? A? A?Tuntutan bayaran balik baucar akan dibuat oleh kedai buku terus kepada Bank Simpanan Nasional (BSN). Tuntutan hanya boleh dilakukan sehingga 30 April 2014;
7. A? A? A?PENUTUP
a) A? A? A?Semua pihak hendaklah mematuhi tatacara dan prosedur kewangan dalam pelaksanaan pemberian baucar ini;
b) A? A? A?Dokumen berkaitan pemberian baucar ini perlulah dikemas kini dan disimpan secara teratur dan kemas bagi tujuan pemantauan dan pengauditan;
c) A? A? A?Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung pelaksanaan inisiatif ini bolehlah menghubungi pelaksana masing-masing.