Kajian Luar Geografi Pelajar-pelajar Geografi Semester 3 STPM 2019
bagi memenuhi keperluan kredit Mata Pelajaran Geografi Semester 3 STPM 2019
Disertaioleh semua pelajar geografi (45 orang) SMKSIS

Tarikh : 23 Jun 2019
Tempat : Sungai Rek , Kuala Krai.