ASIMILASI PUTERA PUTERI TINGKATAN 1

 

Program Asmimilasi Putera Puteri TIngkatan 1 adalahA? aktiviti rasmi dalam kelendar Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Ia adalah bertujuan untuk membantu para pelajar agar mengenali sekolah dan warganya dengan lebih baik.

Matlamat Sekolah

Program Asimilasi Putera Puteri Tingkatan 1 ini diadakan untuk mewujukkan persekitran yang kondusif dan selesa kepada setiap pelajar sama ada dari segi pengajaran dan pembelajaran , kemudahan, persekitaran sekolah dan hubungan dengan barisan pentadbir sekolah, guru-guru dan semua warga sekolah amnya. Bagi melahirkan modal insan yang cemerlang, pendedahan semua bidang termasuk keagamaan, adab, budaya dan kerjaya telah disepadukan bagi memantapkan jasmani, emosi, rohani dan intelek setiap pelajar.

Sasaran
Semua Pelajar Tingkatan 1 SMK. Sultan Ibrahim 1.